Legater til synshandicappede i Nordjylland

Blinde legater

Vi administrerer 2 legater til synshandicappede bosat i Nordjylland (Fællesfonden og VGH). 

Fondene

Aalborg Blindekreds’ Fællesfond: Fonden administrerer formuen for en række små fonde, der blev sammenlagt i 1993. Fonden ledes af bestyrelsen for Aalborg Blindekreds.

Fondens formål er at yde støtte til blinde og svagtseende i Nordjylland.

Erna og arkitekt m.a.a. Villy G. Hansens fond nr. III: Fonden blev oprettet af Villy G. Hansen, der selv var svagtseende.

Formålet for fonden er at anvende disponible midler til økonomisk støtte til blinde og svagtseende i Nordjylland inden for det område, som Dansk Blindesamfunds 21. kreds omfattede ved fondens stiftelse.

Ansøgningen

Frister: Fondene giver støtte halvårligt.

Fristerne er d. 1. juni og d. 1. december klokken 12. 

Kriterier: De to fonde har betydelige overlap, og den eneste forskel er reelt en mindre geografisk forskel. 

De nøjagtige kriterier findes i ansøgningsskemaerne.

 

Eksempler

Uddelingerne har hidtil været givet til mange forskellige typer hjælp. 

Ofte er det udstyr til hjælp i det praktiske i hverdagen, men har også omfattet dækning af ekstraordinære forhold.

Fondene giver støtte til alt, som lever op til fondenes formål. Herunder er eksempler på tidligere bevillinger.

Rejseledsager

Køb af en Iphone

Nye briller

Deltagelse ved arrangement

Ansøgningsskemaer

Erna og Villy G. Hansen Fond III (VGH)

Senior blind man with guide dog walking down the stairs in city

kontakt

Send din ansøgning via nedenstående mailadresse